St. Rose of Lima Catholic Church

Events

Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1
2

3

4
5
6

7

8
9

10
11
12
13

14

15
16

17
18
19
20

21

22
23

24
25
26
27

28

29
30

Saturday Nov 2, 2019

 • Confessions

  Saturday Nov 2, 2019 9:15 AM to 9:45 AM

Sunday Nov 3, 2019

 • Turkey & Ham Dinner

  Sunday Nov 3, 2019 11:00 AM to 3:00 PM

Wednesday Nov 6, 2019

 • Adoration

  Wednesday Nov 6, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

Thursday Nov 7, 2019

 • Adoration

  Thursday Nov 7, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Saturday Nov 9, 2019

 • Confessions

  Saturday Nov 9, 2019 9:15 AM to 9:45 AM

Wednesday Nov 13, 2019

 • Adoration

  Wednesday Nov 13, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

Thursday Nov 14, 2019

 • Adoration

  Thursday Nov 14, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Saturday Nov 16, 2019

 • Confessions

  Saturday Nov 16, 2019 9:15 AM to 9:45 AM

Wednesday Nov 20, 2019

 • Adoration

  Wednesday Nov 20, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

Thursday Nov 21, 2019

 • Adoration

  Thursday Nov 21, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Saturday Nov 23, 2019

 • Confessions

  Saturday Nov 23, 2019 9:15 AM to 9:45 AM

Wednesday Nov 27, 2019

 • Adoration

  Wednesday Nov 27, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

Thursday Nov 28, 2019

 • Adoration

  Thursday Nov 28, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Saturday Nov 30, 2019

 • Confessions

  Saturday Nov 30, 2019 9:15 AM to 9:45 AM